• Gröna gatan 19, 553 36 Jönköping
 • +46 36 16 40 80
 • Persienner - typer och egenskaper
  Persienner
  Tjänster i din stad
 • Persienner - typer och egenskaper
  Persienner
  Tjänster i din stad
 • Persienner - typer och egenskaper
  Persienner
  Tjänster i din stad

I persienns historia är inte allt tydligt och entydigt, men det kan säkert hävdas att de första var horisontella persienner av trä, och prototypen på deras vertikala motsvarigheter var troligen lapptyg för dörröppningar i den sena medeltiden i hela Europa.

Remsorna är horisontella och fästas ihop med snören och en nylonstege som sträcker sig från gesimsen, i vilken styrmekanismen är belägen. För tillverkning av horisontella lameller används följande material:

På de vertikala persiennerna är lamellerna anordnade vertikalt och fästas till gesimsen med hjälp av specialhållare; Nedre remmar fästs ihop med en anslutningskedja. Lamellans stabilitet säkerställs antingen genom sin egen vikt, för aluminium- och plastgardiner eller med vikter som sys till botten av tygets lameller. Beroende på material för tillverkning av plankor är vertikala persienner:

Icon

Vad vi erbjuder

Våra tjänster